Kreator stron www WebWave umożliwia tworzenie stron www z pełną swobodą. Strony internetowe możesz tworzyć zaczynając od czystej karty lub wykorzystując szablony www. Strona www bez kodowania? To łatwe - zacznij już teraz.

Panel webmastera

KONTAKT

contact@webwavecms.com
+48 731 395 898

KREATOR

OFERTA

DLA KLIENTÓW

WEBWAVE

MATERIAŁY

Ta strona została stworzona w całości przy użyciu naszego kreatora stron www WebWave. Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka. Dowiedz się więcej.

EN

Zacznij Teraz

RO

Polub nasz profil na Facebooku, aby otrzymywać powiadomienia o nowych funkcjach, postach na blogu, szkoleniach i materiałach edukacyjnych.

POZNAJ NAS BLIŻEJ W SIECI

Regulamin kreatora stron www WebWave CMS - nagłówek

Regulamin promocji Czarny Piątek w WebWave

Przeczytaj regulamin i dowiedz się jak stworzyć własną stronę internetową bez kodowania z 50% zniżką. WebWave to kreator stron www bez kodowania, w którym każdy sam stworzy profesjonalną stronę internetową dostosowaną do wszystkich urządzeń mobilnych.

REGULAMIN PROMOCJI “Czarny Piątek w WebWave”

 

§ 1. Informacje ogólne

 

 1. Organizatorem Promocji “Czarny Piątek w WebWave” jest firma WebWaver Maciej Czajkowski z siedzibą w Warszawie, ul. Sucharskiego 3/5 zwana dalej Organizatorem.
 2. Czas trwania Promocji jest określony i trwa od 20 listopada 2017 do 27 listopada 2017 włącznie. Uczestnik Promocji musi wykorzystać Rabat w czasie przeznaczonym na skorzystanie z niego - informacja na ten temat wyświetlana jest na koncie Uczestnika Promocji.
 3. Informacje o Promocji “Czarny Piątek w WebWave” wraz z jej Regulaminem dostępne są na stronie internetowej https://webwavecms.com/ i na profilu FB WebWaveCMS.

 

§ 2. Definicje

 

 1. Organizator - firma WebWaver Maciej Czajkowski, której dane zostały określone w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Promocja “Czarny Piątek w WebWave” - promocja organizowana przez Organizatora na warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji.
 4. Uczestnik - pełnoletnia osoba posiadająca konto w serwisie WebWaveCMS.com, która bierze udział w Promocji.
 5. Serwis WebWaveCMS.com - serwis internetowy udostępniający kreator stron internetowych bez kodowania WebWave, należący do WebWaver Maciej Czajkowski z siedzibą w Warszawie, ul. Sucharskiego 3/5.
 6. Czas trwania promocji - czas od 20 listopada 2017 do 27 listopada 2017 włącznie, podczas którego przyznawane jest prawo do skorzystania z Rabatu w ramach Promocji “Czarny Piątek w WebWave” na zasadach i warunkach wskazanych w Regulaminie. Czas pozostały do końca Promocji wyświetlany jest na koncie każdego Uczestnika posiadającego konto w WebWave.
 7. Rabat - 50% zniżki na zakup pakietu hosting dla nowej strony www (promocja nie dotyczy pakietu Agency) w serwisie WebWaveCMS. Wysokość aktualnie obowiązującego Rabatu wyświetlana jest na koncie użytkownika WebWaveCMS, po wpisaniu podanego kodu rabatowego.
 8. Nowa strona www - strona stworzona w serwisie WebWaveCMS.com, która nigdy wcześniej nie była w żaden sposób opłacona.

 

§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

 

 1. W Promocji mogą uczestniczyć wszyscy użytkownicy, którzy posiadają konto w WebWave a także Ci, którzy założą je w czasie trwania promocji.
 2. Żeby skorzystać z promocji "Czarny Piątek w WebWave" należy wpisać w odpowiednie miejsce kod rabatowy "CZARNY-PIATEK". Instrukcja wykorzystania kodu rabatowego znajduje się tutaj.
 3. Jeśli Uczestnik nie skorzysta z Rabatu w czasie przeznaczonym na jego skorzystanie, traci prawo do skorzystania z tego Rabatu w ramach Promocji “Czarny Piątek w WebWave”.

 

§ 4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w w formie elektronicznej na adres: contact@webwavecms.com. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika, a także opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
 2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.
 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą “Czarny Piątek w WebWave”.
 2. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestnika Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób.
 3. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.

ZACZNIJ TERAZ

PANEL WEBMASTERA

Logowanie

Przeczytaj regulamin i dowiedz się jak stworzyć własną stronę internetową bez kodowania z 50% zniżką w kreatorze stron www WebWave