Zaloguj się

Zarejestruj się

Panel Webmastera

Czas czytania: ok. 10 min.

Data publikacji: 09.03.2023

Regulamin strony internetowej. Dlaczego każda strona internetowa powinna mieć regulamin?

Zakładanie i prowadzenie strony internetowej wiążę się również ze spełnieniem pewnych formalności. Zaliczamy do nich m.in. regulamin. Czym jest? Dlaczego warto go posiadać? Na co zwrócić uwagę podczas jego tworzenia? Na te i inne pytania odpowiemy sobie w poniższym tekście. 

 

Regulamin strony internetowej – co to? 

Zanim powiemy sobie o regulaminie strony i/lub własnego sklepu internetowego wyjaśnijmy sobie ogólne znaczenie.Regulamin to pisemne wytyczne, które określają zasady i procedury obowiązujące na danym obszarze lub w danym środowisku. Może to być dokument regulujący zasady korzystania z danej usługi, produktu lub strony internetowej. Regulamin ma na celu ułatwienie użytkownikom zrozumienia wymagań, ograniczeń oraz odpowiedzialności związanych z danym obszarem lub usługą.W przypadku stron internetowych, regulamin określa m.in. zasady korzystania z serwisu, zasady ochrony prywatności, zasady umieszczania treści przez użytkowników oraz procedury reklamacji.

 

Regulamin może mieć charakter:

 • wewnętrzny - dotyczący stosunków wewnątrz organizacji

 • zewnętrzny - skierowany do użytkowników zewnętrznych

W przypadku łamania zasad określonych w regulaminie (sporządzanym poprawnie i zgodnie z prawem), użytkownik może ponieść konsekwencje, takie jak utrata dostępu do usługi lub produktu, a w niektórych sytuacjach nawet odpowiedzialność cywilną lub karną.

 

Regulamin sklepu internetowego / regulamin serwisu internetowego. Dlaczego trzeba mieć regulamin? 


Posiadanie regulaminu strony internetowej lub sklepu internetowego jest ważne z kilku powodów:

Jest to wymóg prawny - zgodnie z przepisami prawa, strony internetowe i sklepy internetowe muszą posiadać regulamin, który określa zasady świadczenia usług i korzystania z serwisu. W przypadku braku regulaminu, przedsiębiorca może ponieść konsekwencje prawne, w tym kary pieniężne.

Zapewnia ochronę prawną - regulamin jest również narzędziem ochrony prawnej przedsiębiorcy. W regulaminie można określić m.in. warunki korzystania z usług, prawa i obowiązki użytkowników, politykę prywatności, postanowienia dotyczące płatności, dostawy i reklamacji, co pozwala uniknąć nieporozumień z klientami.

Buduje zaufanie - posiadanie regulaminu może również przyczynić się do zwiększenia zaufania klientów do firmy. Przejrzysty i kompleksowy regulamin informuje użytkowników o zasadach funkcjonowania strony lub sklepu internetowego, co z kolei może zwiększyć ich poczucie bezpieczeństwa i zaufanie do oferowanych usług.

Pomaga w rozwiązywaniu sporów - regulamin może służyć jako podstawa rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą a klientami. W regulaminie można określić procedury reklamacji, postępowania w przypadku naruszenia praw autorskich lub innych problemów, co ułatwia rozwiązanie ewentualnych konfliktów.

Krótko mówiąc: Posiadanie regulaminu jest ważne zarówno z punktu widzenia przepisów prawa, jak i dla ochrony interesów zarówno przedsiębiorcy/posiadacza strony jak i konsumenta/obiorcy treści.

 

Czy każda strona musi zawierać regulamin?

 

Nie każda strona internetowa musi posiadać regulamin, ale mimo wszystko zaleca się jego posiadanie. W niektórych przypadkach może to też być inny podobny dokument, który określa zasady korzystania z serwisu. Regulamin jest szczególnie ważny w przypadku stron, które nawiązują interakcję z użytkownikami lub udostępniają treści do pobrania, czy też share'owania.

Nieunikniony jest też w momencie, gdy mówimy o sklepach internetowych, które umożliwiają klientom dokonywanie zakupów przez Internet, ale również w przypadku stron internetowych oferujących usługi płatne, takie jak usługi abonamentowe, czy płatne treści do pobrania.

W przypadku, gdy strona internetowa nie wymaga od użytkowników rejestracji ani nie udostępnia usług lub treści wymagających szczegółowych zasad, to nie jest konieczne posiadanie regulaminu.

 

Czym różni się regulamin na stronie internetowej od regulaminu sklepu?


Regulamin strony internetowej i regulamin sklepu internetowego różnią się przede wszystkim zakresem regulowanych kwestii.

Regulamin strony www ma na celu określenie wytycznych (reguł) korzystania z danej platformy (niezależnie od jej charakteru). W takim dokumencie można uwzględnić m.in.:

 • zasady korzystania z serwisu
 • zasady umieszczania treści przez użytkowników
 • zasady ochrony prywatności
 • procedury reklamacji i rozwiązywania sporów oraz odpowiedzialności.

Regulamin sklepu internetowego to specyficzna odmiana regulaminu strony internetowej, który ma na celu określenie szczegółowych zasad dotyczących sprzedaży produktów lub usług przez Internet. 

 

Z jakich dokumentów korzystać podczas tworzenia profesjonalnego regulaminu?


Podczas tworzenia regulaminu na Twojej stronie internetowej lub w sklepie internetowym warto skorzystać z różnych dokumentów, aby upewnić się, że zawarte w nim zasady i informacje są kompleksowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Poniżej przedstawiam kilka dokumentów, z których warto skorzystać podczas tworzenia regulaminu:

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - rozwinę to później.

Kodeks cywilny - kodeks ten zawiera zasady dotyczące zawierania i wykonywania umów, w tym umów sprzedaży, które są podstawą działalności sklepów internetowych.

Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa ta określa zasady przetwarzania danych osobowych, w tym zasady ich zbierania, przechowywania, wykorzystywania i udostępniania, które powinny być uwzględnione w polityce prywatności. A przypomnę, że każdy formularz kontaktowy wiąże się z pobieraniem danych. 

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa ta zawiera przepisy dotyczące praw konsumentów, w tym zasady dotyczące odstąpienia od umowy, reklamacji, gwarancji, dostarczania towarów i świadczenia usług.

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 

Możemy spotkać się także z pojęciem regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną. Czego dotyczy ten dokument? Określa on zasady usług świadczonych drogą elektroniczną. Jest potrzebny przede wszystkim przedsiębiorcom, którzy świadczą usługi na odległość, za pomocą urządzeń elektronicznych. 

Taki regulamin powinien był łatwy do znalezienia i zrozumienia oraz określać:

 • rodzaje oferowanych usług i warunki ich świadczenia,
 • zasady zawierania umów,
 • zasady płatności, zwrotów i reklamacji,
 • akapit o charakterze informacyjnym na temat ochrony danych osobowych.

 

Dokument ten powinien także określać wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług. Należy go dostarczyć przed zawarciem umowy. Wymóg ten wynika z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Jeśli Twoi klienci tych informacji nie znajdą, mają prawo być oburzeni. A UOKiK ma prawo nałożyć na Ciebie karę. 

 

Regulamin sklepu internetowego: generator i regulamin strony internetowej: wzór – czy można z nich korzystać?

 

Warto korzystać z gotowych wzorów regulaminów i polityk prywatności, które dostępne są w Internecie lub oferowane przez różne firmy specjalizujące się w tworzeniu takich dokumentów. Z tymi w darmowej wersji też się spotkamy. 

Korzystanie z takich dokumentów pozwoli na stworzenie kompleksowego i zgodnego z przepisami prawa regulaminu strony internetowej lub sklepu internetowego (obejmującego także działania marketingowe). Jest tutaj jednak pewne duże "ale". Nie istnieje jeden uniwersalny wzór regulaminu strony internetowej, który można stosować w każdym przypadku. Witryny www (i działalności, które reprezentują) mają swoje specyficzne cechy i wymagania prawne, które muszą być uwzględnione w treści dokumentu.
Taki wzór nie może być więc dla nas kalką, którą skopiujemy i wkleimy u siebie. Jest to raczej wersja poglądowa, którą musimy opracować i edytować samodzielnie lub przy pomocy specjalisty. 

Alternatywą jest skorzystanie z profesjonalnych generatorów regulaminu, w których to w kolejnych krokach uzupełniamy swoje dane oraz założenia i wytyczne, na podstawie których zbudowany zostanie regulamin. 
Po wygenerowaniu mimo wszystko warto go dokładnie przejrzeć. 
 

Zacznij teraz 

Ponad 600 000 ludzi tworzy strony za darmo, bez kodowania i przy wsparciu AI. Zobacz, jakie to proste

Jak napisać regulamin strony www?

Jak już wiemy, regulamin powinien zawierać w sobie zasady korzystania ze strony oraz określać prawa i obowiązki użytkowników. Jednak jego zawartość zawsze będzie inna, w zależności od typu witryny, jej wielkości i tego, co w sobie zawiera. Możemy jednak wyróżnić kilak bazowych kroków, które lepiej powinny nakreślić proces sporządzania dokumentu. 
 

Wstęp 

w pierwszej części regulaminu warto zamieścić krótki wstęp, w którym przedstawimy cel i zasadność istnienia strony. Możemy także określić, kto jest właścicielem strony i jakie są jej główne funkcje.
 

Zasady korzystania z serwisu

W tym rozdziale powinieneś określić, jakie są zasady korzystania z serwisu. Warto zawrzeć w nim informacje na temat możliwości rejestracji, zakazu udostępniania nielegalnych treści, a także zasad korzystania z komentarzy i forów dyskusyjnych.
 

Warunki umieszczania treści przez użytkowników

Jeśli na stronie użytkownicy mają możliwość umieszczania treści, takich jak komentarze, zdjęcia, filmy itp., warto określić, jakie są warunki umieszczania tych treści. Należy wyjaśnić, jakie są dozwolone, a z kolei, które z nich są zabronione oraz dodatkowo jakie są konsekwencje łamania tych zasad.
 

Określenie zasad ochrony danych osobowych

W tym rozdziale należy wyjaśnić, jakie dane osobowe są zbierane przez stronę oraz w jaki sposób są one przetwarzane i chronione. Należy także poinformować użytkowników o ich prawach związanych z ochroną danych osobowych.
 

Określenie zasad płatności (do pominięcia jeśli nie prowadzimy sprzedaży)

Jeśli na stronie oferujemy płatne usługi lub produkty, warto dokładnie określić zasady płatności. Należy wyjaśnić, jakie są koszta, dostępne formy płatności oraz zasady zwrotu i reklamacji.
 

Przedstawienie zasady odpowiedzialności

W tym rozdziale należy wyjaśnić, kto odpowiada za treści zamieszczone na stronie oraz za szkody wyrządzone przez użytkowników. Należy także określić, jakie są zasady rozwiązywania sporów i konsekwencje łamania regulaminu.
 

Podsumowanie

Na końcu regulaminu warto zamieścić krótkie podsumowanie i porozumienie między użytkownikami a właścicielem strony.

 

Szczegóły w przypadku regulaminu sklepu www

Regulamin sklepu internetowego powinien zawierać szereg informacji i zasad, które określają prawa i obowiązki działalności oraz jej klientów. Poniżej kilka podstawowych elementów.

Dane firmy - nazwa, adres, numer NIP, REGON, e-mail, telefon itp.

Warunki zawierania umowy - informacje o tym, jakie warunki muszą być spełnione, aby umowa była ważna oraz w jaki sposób klient może złożyć zamówienie w sklepie.

Opis oferty - informacje o dostępnych w sklepie produktach, ich cenach, cechach, parametrach technicznych, czasie realizacji zamówień, kosztach dostawy itp.

Prawo odstąpienia od umowy - informacje o tym, jakie warunki muszą być spełnione, aby klient mógł odstąpić od umowy i zwrócić produkt, jakie są terminy, koszty zwrotu towaru itp.

Reklamacje i gwarancje - informacje o zasadach składania reklamacji, czasie realizacji, wymaganych dokumentach itp.

Polityka prywatności - informacje o przetwarzaniu danych osobowych klientów, celach i sposobach ich wykorzystywania, zasadach ochrony prywatności itp.

Płatności - informacje o dostępnych formach płatności, czasie rozliczeń, opłatach za płatności itp.

Odpowiedzialność - informacje o zakresie odpowiedzialności sklepu i klienta, zasadach obowiązujących przy wykonywaniu umowy, sposobach rozwiązywania sporów itp.

Postanowienia końcowe - zapisy dotyczące zmian w regulaminie, podlegania prawu polskiemu, sądowi właściwemu dla rozstrzygania ewentualnych sporów, informacje o ochronie własności intelektualnej itp.

Wszystkie z powyżej wspomnianych przez nas elementów, tak samo, jak w przypadku standardowego regulaminu strony powinny być jasno sformułowane, zrozumiałe dla każdego użytkownika i łatwo dostępne na stronie sklepu internetowego.

 

Dodatkowe wskazówki 

Regulamin strony powinien być:

 • pisany w sposób jasny i zrozumiały dla użytkowników. 
 • zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 • dostosowany do charakteru strony oraz do rodzaju świadczonych przez nią usług

 

Błędy w regulaminie strony www


Podczas tworzenia regulaminu strony internetowej można popełnić kilka błędów, które mogą prowadzić do nieporozumień z użytkownikami lub nawet konsekwencji prawnych. Oto kilka popularnych błędów, które warto unikać:

Niezgodność z obowiązującymi przepisami - regulamin powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną czy ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Należy dokładnie zapoznać się z wymaganiami prawnymi i uwzględnić je w regulaminie.

 • Brak informacji o polityce prywatności 

 • Kopiowanie pełnych regulaminów z innych stron 

 • Niewłaściwe określenie zasad korzystania ze strony 

 • Stosowanie klauzuli niedozwolonych

 • Brak informacji o dostawie, płatności i reklamacjach 

 • Nieczytelny język

 • Brak informacji o prawach autorskich do treści publikowanych na stronie

 • Brak informacji o odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania ze strony lub sklepu internetowego. 

 

Czym są klauzule niedozwolone?

Klauzule niedozwolone to postanowienia zawarte w umowach, które naruszają prawa konsumentów, są niezgodne z przepisami prawa lub naruszają zasady współżycia społecznego. Są to zapisy, które dają przedsiębiorcy przewagę nad konsumentem ograniczając jego prawa.

Klauzule niedozwolone są uważane za nieważne i niezwiązujące konsumenta, a ich stosowanie może być nawet karane przez organy państwowe.

Przykłady klauzul niedozwolonych to m.in.:

 • Klauzule wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność przedsiębiorcy za szkody wyrządzone konsumentowi
 • Klauzule wyłączające lub ograniczające prawa konsumenta do reklamacji lub zwrotu towaru
 • Klauzule nakazujące konsumentowi spełnienie określonych warunków, np. złożenie reklamacji w określonym terminie, w celu zachowania prawa do skorzystania z gwarancji
 • Klauzule umożliwiające przedsiębiorcy jednostronne zmiany warunków umowy bez zgody konsumenta
 • Klauzule nakładające na konsumenta dodatkowe opłaty lub koszty, np. koszty wysyłki, które nie są adekwatne do faktycznych kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę

Zawarcie tego typu komunikatów w może narazić nas jako włąścicieli strony (lub firmy oferującej sprzedaż swoich produktó online) na kary finansowe, a poza tym takie zabiegi wpływają rónież na wizerunek jaki kreujemy.

Jak dodać regulamin w kreatorze WebWave?

Aby dodać regulamin do strony internetowej, którą tworzymy w kreatorze stron WebWave, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 • Zalogować się na swoje konto i przejść do edycji strony
 • Kliknąć w zakładkę "Ustawienia" w górnym menu.
 • Z listy opcji wybieramy "Regulamin"
 • W nowym oknie edytora regulaminu możemy wprowadzić treść swojego dokumentu 
 • Po uzupełnieniu treści regulaminu, klikamy przycisk "Zapisz"

Kiedy to już mamy gotowe, następnym krokiem jest umieszczenie linku do regulaminu na swojej witrynie www. Aby to zrobić, ponownie przechodzimy do edytora strony, wybieramy element na stronie, który ma zawierać link do regulaminu (najczęściej jest to stopka strony - nasz regulamin również tam znajdziesz) i dodajemy url.
Innymi miejscami, na których warto rozważyć umieszczenie regulaminu jest podstrona "O nas" bądź też "Kontakt".
Po publikacji zmian regulamin powinien być już oficjalnie dostępny. 

Kilka dodatkowych wskazówek w przypadku wprowadzania regulaminu sklepu znajdziemy tutaj.
 

 

Jeśli nie posiadasz regulaminu na stronie, a według wytycznych masz taki obowiązek, postaraj się go niezwłocznie dodać...a z kolei jeśli nie masz jeszcze strony, a zastanawiasz się nad jej posiadaniem wypróbuj nasz kreator. 

 

Może Cię zainteresować:

 

Zacznij teraz 

Zacznij teraz 

09 marca 2023

Zacznij teraz 

Popularne artykuły. 

Jak zrobić sklep internetowy?

Jak zrobić landing page?

Jak zrobić stronę internetową?

Kreator stron www WebWave umożliwia tworzenie stron www z pełną swobodą. Strony internetowe możesz tworzyć zaczynając od czystej karty lub wykorzystując szablony www. Strona www bez kodowania? To łatwe - zacznij już teraz.

contact@webwavecms.com
+48 731 395 898

Porozmawiaj z nami na czacie
Od godziny 08:00 do 24:00

          

Ta strona została stworzona w kreatorze WebWave.

Znajdziesz nas na: