Zaloguj się

Zarejestruj się

Panel Webmastera

Autor: Adwokat Bartosz Sobolewski

Copyright, czyli co to i jak działa znak copyright w utworze? Czy prawo autorskie chroni zdjęcia?

jak wybrać nazwę bloga

Jest wiele pytań i niejasności związanych ze zdjęciami zamieszczanymi w internecie, które są niepodpisane imieniem i nazwiskiem lub nazwą autora, oraz nie zawierają tzw. noty copyright.

Czy zgodnie z prawem można takie zdjęcia bezpłatnie wykorzystywać na stronach internetowych?

Czy warunkiem objęcia zdjęć ochroną jest ich podpisanie przez autora lub opatrzenie zdjęcia notą prawną copyright?

 

Do 24 maja 1994 roku obowiązywał przepis prawa mówiący, iż: „Utwór, wykonany sposobem fotograficznym lub do fotografii podobnym, jest przedmiotem prawa autorskiego, jeżeli na utworze uwidoczniono wyraźnie zastrzeżenie prawa autorskiego”. W innym przypadku twórca dzieła nie mógł liczyć na wyłączne prawo do utworu.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych sytuację tę zmieniła. Korzystanie z utworu na ten moment wygląda inaczej. 

Obecnie każde – co do zasady – zdjęcie, niezależnie czy jest podpisane czy nie, jest chronione prawami autorskimi. Autor zdjęcia zawsze ma do niego autorskie prawa osobiste, nawet jeśli w ramach licencji lub innej umowy cywilnoprawnej przekazał autorskie prawa majątkowe innej osobie lub instytucji.

Twórca ma prawo do oznaczania swoimi danymi wykonanego przez siebie zdjęcia, a także ma prawo do decydowania o tym, czy jego nazwisko (bądź pseudonim lub nazwa) ma być podawany do publicznej wiadomości razem z opublikowanym zdjęciem.

Obecnie więc podpisanie lub umieszczenie noty copyright - oznaczenie - jest jedynie prawem, a nie obowiązkiem autora.

 

Co to oznacza, gdy przed zmianą prawa zdjęcie nie było opatrzone symbolem copyright?

 

Jeżeli przed 24 maja 1994 roku zdjęcie było publikowane bez odpowiedniej noty (co było równoznaczne z brakiem ochrony prawnej), to nie może korzystać z ochrony praw autorskich danego utworu również dzisiaj.

 

Co grozi za wykorzystanie cudzego zdjęcia przez osobę, która nie ma do niego praw autorskich?

 

Wykorzystywanie zdjęć bez zgody autora lub innej osoby uprawnionej prowadzi do naruszenia osobistych lub majątkowych praw autorskich i tym samym wiąże się z sankcjami prawnymi.

Osobie uprawnionej z tytułu praw autorskich do zdjęcia przysługuje prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym albo o zadośćuczynienie wobec osoby, która dopuściła się ich naruszenia.

Z tego samego tytułu możliwe jest również podniesienie roszczeń m.in. o natychmiastowe zaniechanie naruszeń, jak również o usunięcie skutków naruszeń i wydanie uzyskanych stąd korzyści.

 


 

Obecnie więc podpisanie lub umieszczenie noty copyright jest jedynie prawem – a nie obowiązkiem – autora

 


 

Zacznij teraz 

Ponad 600 000 ludzi tworzy strony za darmo, bez kodowania i przy wsparciu AI. Zobacz, jakie to proste

Czy sankcje prawne dotyczą jedynie odpowiedzialności cywilnej?

Według ustawy o prawach autorskich wykorzystywanie cudzej twórczości – w tym zdjęć – może wiązać się również z odpowiedzialnością karną. Przykładowo, zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy, każdy, kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

 

Kiedy w takim razie mogę skorzystać ze zdjęcia?

 

Zdjęcia w formie plików graficznych – co do zasady – są objęte ochroną prawną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Tworząc więc jakąkolwiek treść w internecie, należy o tym pamiętać i wykorzystywać tylko te zdjęcia, których legalności jesteśmy całkowicie pewni, bądź mamy zgodę właściciela praw. Pewność taką mamy w zasadzie tylko wtedy, gdy pobierzemy zdjęcie ze źródła udostępniającego darmowe fotografie, lub kupimy je w jednym z ogólnodostępnych banków zdjęć.

Wybrane strony z darmowymi zdjęciami

Stron z tzw. "stockowymi" zdjęciami jest w internecie wiele. Takie zdjęcia można bez problemów pobrać i wykorzystać na swojej stronie za darmo. My polecamy następujące serwisy stockowe:

  

To może cię zainteresować:

Zacznij teraz 

Zacznij teraz 

11 września 2015

Zacznij teraz 

Popularne artykuły. 

Jak zrobić sklep internetowy?

Jak zrobić landing page?

Jak zrobić stronę internetową?

Kreator stron www WebWave umożliwia tworzenie stron www z pełną swobodą. Strony internetowe możesz tworzyć zaczynając od czystej karty lub wykorzystując szablony www. Strona www bez kodowania? To łatwe - zacznij już teraz.

contact@webwavecms.com
+48 731 395 898

Porozmawiaj z nami na czacie
Od godziny 08:00 do 24:00

          

Ta strona została stworzona w kreatorze WebWave.

Znajdziesz nas na: