Zaloguj się

Zarejestruj się

Panel Webmastera

Czas czytania: ok. 11 min. 

Data publikacji: 05.04.2023 r.

Prowadzenie działalności 
- formalności oraz koszta

Prowadzenie działalności nie opiera się tylko i wyłącznie na jej uruchomieniu. Metaforycznie możemy zacząć z dnia na dzień - od zaraz, ale mimo wszystko po drodze czeka nas trochę formalności, których należy dopełnić. Część z nich wiąże się również z pewnymi kosztami, które będą wpływały na nasze możliwości - niektóre zadecydują o tym, na jaką formę się zdecydujmy. Sama świadomość, a tym bardziej znajomość wytycznych wymaganych do prowadzenia swojej działalności oraz kosztów, jakie ponosimy jest istotna do zarysowania swojej stawki i ustalenia, czy nasze przedsięwzięcie jest w ogóle opłacalne. W końcu przychód nie jest równy dochodowy, a dochody zyskom. 

Na co musimy być przygotowani, w momencie gdy rozpoczynamy swoją działalność? Sprawdźmy to!

 

Rodzaje prowadzenia działalności gospodarczej 


Zanim powiemy sobie jakie czynniki wpływają na wycenę kosztów prowadzenia naszej firmy czy też innego przedsięwzięcia biznesowego oraz o tym, jakie formalności musimy spełnić, warto zapoznać się z wariantami prowadzenia działalności. 
 

Działalność jednoosobowa

Jest to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej, w której przedsiębiorca prowadzi swoją firmę indywidualnie. Osoba ta jest odpowiedzialna za całą firmę oraz ponosi pełną odpowiedzialność finansową.
 

Spółka cywilna

W przypadku spółki cywilnej dwóch lub więcej przedsiębiorców łączy swoje siły w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Każdy wspólnik ponosi odpowiedzialność za firmę proporcjonalnie do swojego wkładu.
 

Spółka jawna

Spółka jawna to forma prowadzenia działalności gospodarczej, w której co najmniej dwóch przedsiębiorców łączy swoje siły w celu prowadzenia biznesu. Wspólnicy ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za działalność firmy.
 

Spółka partnerska

Spółka partnerska jest formą prowadzenia działalności gospodarczej, która łączy cechy spółki jawnej i spółki cywilnej. Wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za firmę, ale mogą także wprowadzić niektóre elementy umowy spółki cywilnej.
 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej, która umożliwia prowadzenie biznesu z ograniczoną odpowiedzialnością. Co istotne, właściciele spółki z o.o. ponoszą odpowiedzialność za długi firmy tylko do wysokości kapitału zakładowego.
 

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna to forma prowadzenia działalności gospodarczej, w której kapitał podzielony jest na akcje. Właściciele spółki akcyjnej ponoszą odpowiedzialność za długi firmy tylko do wysokości wartości swoich akcji.

Warto również dodać, że ilość akcji wpływa na głos (stopień decyzyjności) jaki posiada dana jednostka. 
 

Działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana to mówiąc w skrócie taka, która nie wymaga rejestracji w urzędzie skarbowym i wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 

W Polsce prowadzenie jej jest co prawda legalne, ale wymaga to spełnienia pewnych warunków.

 • Przychody nie mogą przekroczyć 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dany rok

 • W ciągu ostatnich 5 lat nie posiadaliśmy działalności gospodarczej 

Zgodnie z polskim prawem, działalność nierejestrowana może być prowadzona tylko wtedy, gdy osoba fizyczna prowadzi ją samodzielnie, wyłącznie na własny rachunek i na swoje ryzyko. Działalność ta nie może również polegać na świadczeniu usług na rzecz innych podmiotów gospodarczych lub instytucji publicznych.

Przykładem legalnej działalności nierejestrowanej może być sprzedaż dóbr własnych lub prowadzenie np. tworzenie sklepu online w formie dropshippingowej. Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną jest zobowiązana do odprowadzenia podatku dochodowego od osiągniętego zysku oraz do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Warto jednak pamiętać, że prowadzenie działalności nierejestrowanej niesie ze sobą pewne ryzyka, w tym brak legalnej ochrony, a także odpowiedzialność za ewentualne naruszenie przepisów podatkowych lub prawa. Dlatego też, przed podjęciem decyzji o prowadzeniu takiej działalności, warto dobrze się zastanowić i skonsultować z doradcą podatkowym czy prawnym.

 

Firmowe konto bankowe


Jego posiadanie nie jest co prawda nakazane. Możemy korzystać z konta osobistego. Taki status konta bankowego poza standardowymi działaniami oferuje jednak dodatkowe narzędzia do zarządzania finansami. Aby otworzyć konto firmowe, trzeba przedstawić dokumenty potwierdzające rejestrację działalności oraz dokumenty tożsamości. Same koszta powinny być niewielkie (możemy też spotkać się z opcjami za darmo). 

Są jednak przypadki, w których firmowe konto bankowe jest nieuniknione i jest to wtedy gdy:

 • Świadczymy usługi dla polskiej firmy, a wartość transakcji przekracza 15.000 zł brutto (dane na 2023r.).

 • Świadczymy usługę dla innej firmy, która została wymieniona w załączniku 15 do ustawy o VAT, a wartość faktury przekracza 15.000 zł brutto.

 

Czynniki wpływające na koszta prowadzenia działalności gospodarczej 

 

Branża

Koszty związane z prowadzeniem działalności w Polsce są zależne od branży, w której przedsiębiorca działa. Koszty związane z produkcją przemysłową będą się różnić od kosztów prowadzenia sklepu internetowego lub biura rachunkowego.
 

Rozmiar przedsiębiorstwa

Koszty prowadzenia działalności w Polsce są uzależnione od wielkości firmy. Małe firmy zwykle mają niższe koszty niż duże korporacje, ponieważ nie muszą obsługiwać tak wielu procesów i nie muszą angażować tak dużej liczby pracowników.
 

Lokalizacja

Koszty prowadzenia działalności w Polsce są zależne od lokalizacji firmy. W miastach koszty są zwykle wyższe niż na obszarach wiejskich. Ponadto, ceny wynajmu powierzchni biurowych lub sklepów mogą się różnić w zależności od lokalizacji.
 

Koszty zatrudnienia

Koszty związane z zatrudnieniem pracowników są jednym z największych kosztów dla większości firm w Polsce. Wysokość wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, koszty szkoleń i benefity dla pracowników mogą znacząco wpłynąć na koszty prowadzenia działalności.
 

Podatki i opłaty

Koszty prowadzenia działalności w Polsce zależą również od podatków i opłat, takich jak podatek dochodowy, podatek od nieruchomości, podatek VAT, składki na ubezpieczenia społeczne i inne.
 

Sprzęt i wykorzystywane technologie (narzędzia)

Firmy muszą ponosić koszty związane z zakupem i utrzymaniem sprzętu, oprogramowania i infrastruktury technologicznej.
 

Regulacje i przepisy

Koszty prowadzenia działalności w Polsce mogą być wpływane przez liczne regulacje i przepisy, takie jak wymogi związane z uzyskaniem koncesji, zezwoleń i licencji, czy też wymogi w zakresie ochrony danych osobowych czy przestrzegania prawa pracy.
 

Konkurencja

Koszty prowadzenia działalności w Polsce mogą być wpływane przez intensywność konkurencji w danej branży. W przypadku wysokiej konkurencji, firmy muszą zwykle obniżać ceny swoich produktów lub usług, co wpływa na ich marżę zysku.

 

Ceny surowców i materiałów

Firmy zależne od surowców i materiałów mogą odczuwać wzrost kosztów, jeśli ceny surowców lub materiałów rosną na rynku. Wpływa to bezpośrednio na marżę zysku.
 

Inwestycje

Koszty prowadzenia działalności w Polsce mogą być wpływane przez potrzebę inwestycji w nowe technologie, sprzęt czy rozwój produktów. Inwestycje te mogą wiązać się z dużymi kosztami, które zwiększają koszty ogólne firmy.
 

Stan infrastruktury

Stan infrastruktury w kraju może wpłynąć na koszty prowadzenia działalności w Polsce. Na przykład, w przypadku złej infrastruktury transportowej, firmy mogą ponosić koszty związane z przewozami towarów lub transportem pracowników.
 

Wspieranie przedsiębiorczości

Koszty prowadzenia działalności w Polsce mogą być też zależne od poziomu wsparcia, na jaki mogą liczyć przedsiębiorczości ze strony władz i instytucji. Im wyższy poziom wsparcia, tym łatwiej i taniej jest prowadzić działalność gospodarczą.
 

Zacznij teraz 

Ponad 600 000 ludzi tworzy strony za darmo, bez kodowania i przy wsparciu AI. Zobacz, jakie to proste

Koszta prowadzenia działalności i wycena

Koszta prowadzenia działalności w Polsce zależą od wielu czynników, takich jak rodzaj działalności, rozmiar firmy, lokalizacja i wiele innych. Poniżej przedstawiam krótki brief na ten temat:
 

Podatki

W Polsce przedsiębiorcy muszą płacić podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) lub podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w zależności od formy prowadzonej działalności. Obecnie stawka CIT wynosi 9% lub 19% (dane na 2023 r.). Progi podatkowe PIT wynoszą 17% lub 32%, w zależności od wysokości dochodu.
 

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Przedsiębiorcy są również zobowiązani do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wysokość składek zależy od wielu czynników, takich jak wysokość wynagrodzenia, rodzaj ubezpieczenia, itp.
 

Wynagrodzenia pracowników

Koszty wynagrodzeń dla pracowników stanowią znaczący element kosztów prowadzenia działalności. W Polsce minimalne wynagrodzenie wynosi obecnie 3000 zł brutto miesięcznie.
 

Koszty energii i mediów

Firma musi ponosić koszty związane z energią elektryczną, gazem, wodą, a także koszty telekomunikacyjne i internetowe.
 

Koszty wynajmu lub zakupu nieruchomości

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność w wynajmowanych pomieszczeniach lub zakupują nieruchomości na cele biznesowe, muszą ponosić koszty związane z wynajmem lub zakupem nieruchomości.
 

Koszty kredytów i pożyczek

Jeśli firma korzysta z kredytów lub pożyczek, musi ponosić koszty związane z obsługą tych zobowiązań, takie jak odsetki.
 

Koszty szkoleń i rozwoju pracowników

Firmy często inwestują w szkolenia i rozwój swoich pracowników, co również wiąże się z kosztami.
 

Koszty ubezpieczenia OC i AC

Przedsiębiorcy muszą płacić składki na ubezpieczenie OC i AC, jeśli korzystają z pojazdów firmowych.
 

Koszty marketingowe/reklamowe

Firmy muszą ponosić koszty związane z marketingiem i promocją, takie jak koszty produkcji materiałów marketingowych, reklam w mediach społecznościowych, kampanie reklamowe, itp.
 

Koszty księgowości

Firmy muszą utrzymywać dokładną dokumentację finansową i podlegać regularnym audytom. Zatrudnienie księgowego lub korzystanie z usług biura rachunkowego może wiązać się z dodatkowymi kosztami.
 

Koszty usług prawnych

Firmy mogą korzystać z usług prawników w celu rozwiązania problemów prawnych lub w celu przygotowania dokumentów prawnych. Usługi te są zwykle płatne.
 

Koszty administracyjne

Firmy muszą ponosić koszty związane z codziennym funkcjonowaniem, takie jak opłaty za internet, telefon, zużycie papieru, itp.
 

Koszty transportu

Firmy muszą ponosić koszty związane z przemieszczaniem się, takie jak paliwo, biletów na transport publiczny lub koszt wynajmu samochodu.
 

Koszty magazynowania i logistyki

Firmy muszą ponosić koszty związane z przechowywaniem i dystrybucją produktów, takie jak wynajem magazynów, koszty transportu, koszty związane z zapewnieniem odpowiedniego poziomu zapasów.
 

Koszta związane ze stroną 

Dla wielu działalności strona internetowa jest niemalże niezbędna - np. sklep online z własnymi wyrobami lub usługami. Dla innych może być dodatkowym elementem zwiększającym zasięg odbiorców i podkreślającym profesjonalizm marki/firmy. 

W zależności od tego:

 • jak postanowimy stworzyć stronę - w kreatorze czy kodowaną 

 • gdzie -  np. w jakim kreatorze (każdy oferuje coś innego, jeden mniej a drugi więcej mimo podobnej ceny) 

 • w jakiej formie - czy jest to np. sklep, wizytówka, landing page czy chociażby blog

 • kto będzie za to odpowiedzialny - my sami, agencja, freelancer 

Poza tym zostają kwestie wokół strony : domena, hosting, zabezpieczenia, aktualizacje, poczta. 

W WebWave stworzyliśmy ofertę tak, aby była ona kompleksowa i zawierała wszystko, co potrzebne, a nawet jeszcze więcej. 

 

Do wymienionych czynników dochodzi jeszcze wycena wykonywanych usług lub produktów, nasz własny czas pracy i jeśli chcemy pozwolić sobie na “dni urlopowe“, to również i to.
 

Wymogi (oficjalne i zalecane) prowadzenia działalności - checklista

 

 • Rejestracja firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)
 • Zarejestrowanie firmy w urzędzie skarbowym
 • Zarejestrowanie firmy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
 • Uzyskanie numeru REGON
 • Otwarcie rachunku bankowego firmowego
 • Płacenie podatków CIT lub PIT w zależności od formy prowadzonej działalności
 • Opłacanie składek ZUS
 • Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Przestrzeganie norm i standardów w branży, w której prowadzona jest działalność
 • Posiadanie wymaganych certyfikatów, atestów, pozwoleń i zezwoleń
 • Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska
 • Uzyskanie wymaganych licencji i uprawnień
 • Prowadzenie dokumentacji i ewidencji wymaganych przez przepisy
 • Przestrzeganie zasad konkurencji i uczciwej konkurencji na rynku
 • Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i RODO
 • Prawidłowe oznakowanie produktów i opakowań zgodnie z przepisami
 • Umożliwienie dostępu do informacji o firmie dla klientów, w tym posiadanie strony internetowej i umieszczanie informacji na karcie Google Moja Firma.

 

Skorzystaj z checklisty w formie pliku google docs. 
-> https://docs.google.com/document/d/11ox5ZEvAbdH2wXYnD0h9PzkbK9u6MSLvYPyP7WTvJOc/edit#

Prowadzenie działalności:formalności oraz koszta - podsumowanie 

Prowadzenie własnej działalności to co prawda duża odpowiedzialność, ale też duże możliwości. Pracujemy w taki sposób, jaki preferujemy, nasz język komunikacji jest dopasowany do odbiorcy, ale też możemy zadbać, aby było on zgodny z naszym stylem i systemem wartości. Bez formalności jednak się nie obędzie, a przynajmniej nie długofalowo. Z kolei świadomość wydatków związanych z prowadzeniem działalności, ale też i wartości naszej pracy pozwala lepiej sprecyzować nasze stawki. To w ostatecznym rozrachunku przekłada się na rozwój marki/firmy.

 

Przeczytaj także:

Zacznij teraz 

Zacznij teraz 

06 kwietnia 2023

Zacznij teraz 

Popularne artykuły. 

Jak zrobić sklep internetowy?

Jak zrobić landing page?

Jak zrobić stronę internetową?

Kreator stron www WebWave umożliwia tworzenie stron www z pełną swobodą. Strony internetowe możesz tworzyć zaczynając od czystej karty lub wykorzystując szablony www. Strona www bez kodowania? To łatwe - zacznij już teraz.

contact@webwavecms.com
+48 731 395 898

Porozmawiaj z nami na czacie
Od godziny 08:00 do 24:00

          

Ta strona została stworzona w kreatorze WebWave.

Znajdziesz nas na: